Železniční síť ČR 

 

      Celková stavební délka tratí                                                                                        9 580 km
      Celková stavební délka tratí rozchodu 1 435 mm                                                         456 km
      Stavební délka jednokolejných tratí rozchodu 1 435 mm                                           7 607 km
      Stavební délka dvoukolejných tratí rozchodu 1 435 mm                                            1 858 km
      Stavební délka vícekolejných tratí rozchodu 1 435 mm                                                 36 km
      Stavební délka tratí rozchodu 760 mm - jednokolejné                                                  102 km
      Celková stavební délka kolejí (pouze síť SŽDC)                                                       15 577 km

 

      Celková délka tratí celostátní dráhy zařazených do evropského železničního
      systému - koridorové                                                                                                     402 km
      Celková stavební délka kolejí celostátní dráhy zařazených do evropského
      železničního systému - koridorové                                                                                802 km
      Celková délka tratí celostátní dráhy zařazených do evropského železničního
      systému - ostatní                                                                                                          189 km
      Celková stavební délka kolejí celostátní dráhy zařazených do evropského
      železničního systému - ostatní                                                                                        803 km
      Celková délka tratí celostátní dráhy - ostatní                                                                3 748 km
      Celková stavební délka kolejí celostátní dráhy - ostatní                                                5 447 km
      Celková délka tratí regionálních                                                                                     3 232 km
      Celková stavební délka kolejí tratí regionálních (pouze síť SŽDC)                               3 499 km
      Celková délka vleček                                                                                                            9 km
      Celková stavební délka kolejí vleček                                                                                   26 km

 

      Celková delá elektrizovaných tratá všemi využívanými proudovými soustavamy          3 153 km

      Délka kolejí vybavených automatickým blokem                                                                2 868 km
      Délka kolejí vybavených automatickým hradlem                                                               1 007 km
      Délka kolejí vybavených reléovým poloautoblokem                                                           1 051 km
      Délka kolejí vybavených hradlovým poloautoblokem                                                            361 km
      Délka tratí vybavených vlakovým zabezpečovačem                                                         1 554 km
      Délka tratí vybavených automatickým vedením vlaku (AVV)                                                316 km
      Délka tratí vybavených dálkovým ovládáním dopraven                                                         681 km
     Délka tratí vybavených ERTMS/GSM-R201
      Počet stanic vybavených elektronickým zabezpečovacím zařízením                                    219
     Počet stanic vybavených reléovým zabezpečovacím zařízením                                             423
     Počet stanic vybavených hybridním zabezpečovacím zařízením                                              33
     Počet stanic vybavených elektromechanickým zabezpečovacím zařízením                           689