Stipendijní program ČéDés

 

1. kolo – ústní pohovor se koná pro VOŠ a SPŠ dopravní Masná dne 4.4. od 10:00 v učebně B105.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

České dráhy nabízejí žákům základních škol a partnerských středních škol Stipendijní program ČéDés. Žák, který podepíše smlouvu o stipendiu, získá během studia mnohé finanční výhody a benefity.

Stipendijní program ČéDés běží od školního roku 2009/2010. Je to personální projekt, který si klade za cíl přivést do firmy nové zaměstnance na na technické a provozní pracovní pozice (strojvedoucí, mechanik elektronického zařízení, elektromechanik, mechanik lokomotiv).

Po absolvování studia se stipendijním programem se žák zaváže nastoupit do firmy České dráhy a pracovně zde působit minimálně po dobu 5 let. Firma mu zajistí jisté pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci.

Stipendijní program je prioritně nabízen žákům 9. ročníku základních škol. Kromě nich se mohou do stipendijního programu přihlásit také žáci 1., 2. a 3. ročníku, kteří již na partnerské střední škole vybraný maturitní obor studují.    

 

 

Co se očekává :

► dobrý zdravotní stav
► výborné studijní výsledky na střední škole
► úspěšné absolvování zvoleného maturitního oboru
► schopnost pracovat v týmu
► samostatnost, spolehlivost a odpovědnost 

 

 

Postup při výběrovém řízení:

Žák si podá přihlášku do stipendijního programu
Přihláška je ke stažení na webových stránkách Českých drah – Ke stažení
Přihlášku je nutno zaslat do 28. 2. 2012 na adresu:

České dráhy, a.s.
Mgr. Věra Nadějová
Personální odbor
nábř. L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Žák obdrží písemné vyrozumění o konání výběrového řízení
Předpokládaný termín: březen až duben 2012
Místo konání: střední škola, na kterou se žák hlásí

Žák absolvuje výběrové řízení
Výběrové řízení se skládá ze dvou částí: ústní pohovor a zdravotní prohlídka.

1. kolo – ústní pohovor
Ústní pohovor je zaměřen zejména na motivaci žáka studovat obor zaměřený na železniční dopravu. Uchazeč, který nevyhoví v prvním kole, nepostupuje do kola druhého.

2. kolo – zdravotní prohlídka
Zdravotní prohlídka probíhá u smluvních lékařů ČD v daném kraji. Je nutná ke zjištění způsobilosti vykonávat vybranou profesi.

Po absolvování 2. kola je žák písemně vyrozuměn, zda byl přijat do stipendijního programu.

Úspěšný uchazeč podepíše stipendijní smlouvu
Smlouva o příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání je podepsána nejpozději do zahájení školního roku.

 

INFORMACE PRO ŽÁKY 1., 2. A 3. ROČNÍKU PARTNERSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL

Vyhlášen 4. běh Stipendijního programu ČéDés.

Přihlášku do stipendijního programu je možné zaslat do 28. 2. 2013!

Stipendijní program ČéDés je určen pro
žáky studující v příslušném školním roce 1., 2., nebo 3. ročník na partnerské střední škole
žáky studující vybraný maturitní obor (viz Seznam partnerských středních škol)
žáky, kteří měli prospěchový průměr na vysvědčení v minulém ročníku a v pololetí současného ročníku nižší než 2,5 (včetně)

Žák si podá přihlášku do stipendijního programu
Přihláška je k dispozici v sekci Stipendijní program ČéDés –
www.ceskedrahy.cz/kariera/stipendijni-program-cedes/jak-ziskat-stipendijni-program/-990/www.cd.cz

Žák zašle motivační dopis
na téma „Proč chci získat Stipendijní program ČéDés a pracovat u Českých drah.“
zájem o železnici
motivace a představa o budoucím zaměstnání u Českých drah
provozované aktivity zaměřené na železnici

Rozsah dopisu: max. délka 4000 znaků, písmo Arial, velikost 12, řádkování 1,5.
Přílohy dopisu: ukázky školních prací, prezentací, fotografií, materiálů na webové stránky zaměřené na železnici atd. (max. rozsah 50 stránek). Případně zaslat kopii Zápisu o vykonané odborné zkoušce.

Přihlášku a podepsaný dopis včetně příloh zašle žák na adresu:

České dráhy, a.s.
Mgr. Věra Nadějová
Personální odbor
nábř. L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Na základě zaslané přihlášky a motivačního dopisu žák obdrží vyrozumění o termínu konání ústního pohovoru.

Žák absolvuje ústní pohovor
Pohovory jsou zaměřeny na motivaci žáků pracovat v oboru.

Žák absolvuje zdravotní prohlídku
Zdravotní prohlídka probíhá u smluvních lékařů ČD v daném kraji.

Po absolvování ústního pohovoru a zdravotní prohlídky je žák vyrozuměn o přijetí či nepřijetí do stipendijního programu.

Úspěšný uchazeč podepíše stipendijní smlouvu
Smlouva o stipendiu je podepsána nejpozději do zahájení školního roku.       

 

 

 

 

Webové stránky doprava-info.webnode.cz přeje všem uchazečů mnoho štěstí ! ;)